Think Big.

Think Business.

Naszą siłą jest doświadczenie i wysokie kompetencje. Słuchamy swoich klientów. To pozwala nam znajdować najlepsze rozwiązania i dostarczać w pełni zindywizualizowane, kompleksowe narzędzia biznesowe w zakresie finansów.

Synergia

Każdy z nas specjalizuje się w innej dziedzinie, dlatego wspólnie potrafimy skutecznie rozwiązywać najbardziej złożone zadania. Analizujemy, interpretujemy, doradzamy i udzielamy wsparcia we wszelkich przedsięwzięciach biznesowych.

Suma doświadczeń

Od ponad 16 lat jesteśmy zaufanymi partnerami dla naszych klientów. Wskazujemy właściwe rozwiązania, budując mocną, stabilną pozycję zarówno mikroprzedsiębiorstw jak i międzynarodowych grup czy spółek giełdowych.
  • Audyt
  • Doradztwo biznesowe
  • Narzędzia wspomagające zarządzanie
Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości.
Badanie historycznych danych finansowych zamieszczanych w prospektach emisyjnych i dokumentach informacyjnych.
Badanie planów i sprawozdań sporządzanych na potrzeby przekształcenia, połączenia, podziału, wniesienia aportu.
Audyty zarządcze dla Rad Nadzorczych oraz Właścicieli.
Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie.
Programy restrukturyzacji zadłużenia.
Wycena przedsiębiorstw i inwestycji.
Due diligence finansowe.
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
Plany finansowe na potrzeby wewnętrzne i dla instytucji finansowych.
Modele wyceny przedsiębiorstw i inwestycji.
Raporty controlingowe zindywidualizowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.
Wzory sprawozdań finansowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Nazywamy się

B-think

Jesteśmy zgranym zespołem wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Uważamy, że każde zadanie, przed którym stajemy, wymaga odpowiedniej ilości poświęconego czasu i uwagi. Tylko takie podejście gwarantuje, że produkt końcowy, będzie w pełni spersonalizowany i dostosowany do potrzeb nawet najbardziej wymagającego klienta.

[ Marcin Hauffa ]

Członek Zarządu

[ Marcin Hauffa ]

Członek zarządu

[ Adam Toboła ]

Członek zarządu

[ Anna Witkowska ]

Manager

[ Ewelina Radziszewska ]

Manager

[ Magdalena Brzezińska ]

Senior Asystent

B-think Audit sp. z o.o.

ul. św. Michała 43

61-119 Poznań

Marcin Hauffa
CEO & Head Advisor
+48 500 612 413 +48 61 624 74 84 kontakt@bthink.pl
REGON: 364047353
NIP: 7822616305
KRS: 0000610084